BÀI 13 - BÁN ÂM VÕ (ꪫ) VÀ DÕ (ꪥ)


1. Phụ âm cuối ꪥ

ꪠ꫁ꪱꪥ : cài-do-phò sáư-mài-xòng lỏ phải [vải]

ꪠ꫁ꪱꪥ


2. Phụ âm cuối ꪫ

ꪩꪱꪫ : cào-vo-lo lỏ lao [Lào]

ꪩꪱꪫ


3. ꪫ có thể sử dụng như nguyên âm

3.1 /ꪫ/ mang âm o nếu nguyên âm đứng sau nó là /a/ hoặc /e/
ꪄꪫꪱꪙ : coàn-vo-no-khò lỏ khoàn [rìu]

ꪄꪫꪱꪙ


3.2 /ꪫ/ mang âm u nếu nguyên âm đứng sau nó là các nguyên âm khác /a/, /e/ hoặc trước /ꪫ/ là q.
ꪁꪫꪱꪥ : coài-vo-do-co lỏ quai [trâu]

ꪁꪫꪱꪥ


3.3 Âm câm ꪥ
quề-vo-do-ho sáư-mài-xòng lỏ huệ [Huệ]
quỳ-vo-do-cò sáư-mài-nưng lỏ quý [Quý]

4. Bài tập

Điền vào ký tự còn thiếu trong các từ sau:
  1. ..ꪱ.. [lài] nhiều

  2. ꪀꪫꪒ [quyết] Quyết

  3. ꪀꪷ ꪵꪁ.. [cò que] cây quế

  4. ..ꪱꪙ [quàn] quan

  5. ꪉ꫁..ꪱ.. [ngoại] quay (mặt)