Ôn lại bài cũ

Bài trước chúng ta học về thanh điệu và sử dụng dấu thanh điệu. Các bạn xem lại ví dụ về thanh điệu trong bảng dưới đây:

P. TỔ THẤPP. TỔ CAO
Không dấu ꪢꪱ [mà] con chó
[1]
ꪣꪱ [ma] đi, về
[2]
Mai 1 ꪢ꪿ꪱ [má] vo, ngâm (gạo)
[3]
ꪣ꪿ꪱ [màa] (tên) sông Mã
[4]
Mai 2 ꪢ꫁ꪱ [mả] lãi, phát triển
[5]
ꪣ꫁ꪱ [maạ] con ngựa
[6]
Âm tắc [ꪀ] ꪢꪱꪀ [mák] quả (nuối)
[7]
ꪣꪱꪀ [mạk] mẩy, chắc
[8]

1. Ôn tập phụ âm

P. tổ thấpP. tổ cao

[ph]

[ph]

[ch]

[ch]

[l]

[l]

[c/k]

[c/k]

[đ]

[đ]

2. Giới thiệu nguyên âm

MayTên gọiPhiên âm
may cô
ꪼꪢ ꪶꪀ
[ô]
may cay
ꪼꪢ ꪼꪀ
[ay]
may caư
ꪻꪢ ꪹꪀ
[aư]

3. Ghép từ, đánh phần

3.1 ꪶꪠꪙ: cồ-no-phò lỏ phồn [mưa]

May cô được sử dụng như nguyên âm ô tiếng Việt, ta viết may cô trước phụ âm đầu.

ꪶꪠꪙ3.2 ꪼꪡ: cày-pho lỏ phay [lửa]

May cay được sử dụng như vần 'ay' tiếng Việt, ta viết may cay trước phụ âm đầu, những từ chứa may cay không có phụ âm cuối.

ꪼꪡ3.3 ꪻꪊ: càư-chò lỏ chàư [tim, tấm lòng]

May caư được phát âm là 'aư', ta viết may caư trước phụ âm đầu, những từ chứa may caư không có phụ âm cuối.

ꪻꪊ4. Các vần chứa âm ô thường gặp

Vần chữ Thái
/vần tiếng Việt/
ꪶ..ꪚ
/ôp/
ꪶ..ꪀ
/ôk/ /ôc/
ꪶ..ꪒ
/ôt/
ꪶ..ꪥ
/ôi/
ꪶ..ꪣ
/ôm/
ꪶ..ꪙ
/ôn/
ꪶ..ꪉ
/ông/

Ví dụ:
ꪶꪎꪚ [xốp]; ꪶꪙ꫁ꪀ [nộc]; ꪶꪁꪀ [cộk]; ꪶꪩꪒ [lột]; ꪶꪒꪥ [đồi]; ꪶꪉꪣ [ngôm]; ꪶꪬꪙ [hồn]; ꪶꪜꪉ [pồng]

ÂM THẤPÂM CAO
Không dấu ꪼꪀ
[1]
ꪼꪁ
[2]
Mai 1 ꪼꪀ꪿
[3]
ꪼꪁ꪿
[4]
Mai 2 ꪶꪀ꫁ꪣ
[5]
ꪶꪁ꫁ꪣ
[6]
Âm tắc [ꪀ] ꪶꪀꪀ
[7]
ꪶꪁꪀ
[8]

6. Bài tập

1.Hoàn thành các từ sau sao cho đúng phụ âm cuối và may bằng cách điền vào chỗ trống.

ꪶꪩ..
/lôm/
..ꪒꪥ
/đồi/
ꪶ..ꪉ
/đồng/
ꪶꪕ꫁..
/tội/
ꪶꪜ..
/pồng/
ꪶꪬ..
/hồn/
..ꪠꪀ
/phốk/
..ꪋꪀ
/chộk/
..ꪀꪒ
/cốt/
ꪶꪁ..
/cột/
.ꪠ꪿ꪀ
/phốc/
..ꪋ꫁ꪀ
/chộc/

2. Hoàn thành các từ sau cho đúng thanh điệu, bằng cách thêm vào mai siêng (dấu) hoặc điền vào chỗ trống. 

 ..ꪒ
[1]
..ꪁ
[2]
ꪻꪠ
[3]
 ..ꪁ
[4]
ꪼꪠ
[5]
..ꪩ
[6]
..ꪨꪀ
[7]
ꪶ..ꪀ
[8]